Cài đặt Photoshop CS6 trên Ubuntu

Photoshop CS6 là một trong những phần mềm nổi tiếng nhất mà có lẽ dân IT không ai không biết…

add comment

Kiểm tra máy tính Linux cài được hệ điều hành (OS) 32bit hay 64bit

Đối với hệ điều hanh Linux, đôi khi Bạn cần phải kiểm tra xem hệ điều hành mình đang sử…

add comment