Cấu hình NFS chia sẻ file trên Linux (Phần 1)

1. NFS là gì? NFS viết tắt của Network File System là một giao thức hệ thống tệp tin cho…

add comment

Cài đặt và cấu hình SSH từ cơ bản đến nâng cao trong Linux Server (phần 2)

Để cài đặt và cấu hình cơ bản SSH, các bạn nên xem qua bài viết này: Cài đặt và cấu…

add comment

Backup tự động MongoDB và MySQL trên Linux Server và đồng bộ lên Google Drive

Trong việc vận hành máy chủ cũng như bất kỳ dịch vụ CNTT nào khác, việc backup là điều vô…

add comment

Cấu hình truy cập CSDL MySQL từ xa trên Linux Server

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) là MongoDB thì Bạn nên xem bài viết này: Cấu hình…

add comment

Cài đặt và cấu hình MySQL WorkBench trên Ubuntu 16.04

MySQL Workbench là một công cụ đồ họa giàu tính năng được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu,…

add comment

Xóa Tables trong MySQL bỏ qua các rằng buộc về khóa ngoại (Foreign Keys)

Với MySQL – và bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác – bất kỳ lúc nào bạn muốn xây…

add comment

Cài đặt MySQL Server trên Ubuntu

1. Cài đặt MySQL Server Trên hệ điều hành Ubuntu, MySQL Server đã được đưa vào gói APT. Để cài…

1 comment

Cài đặt và cấu hình SSH từ cơ bản đến nâng cao trong Linux Server (phần 1)

Trong quá trình vận hành máy chủ Linux, việc chúng ta phải sử dụng SSH là chuyện hàng ngày cần…

add comment