Cấu hình NFS chia sẻ file trên Linux (Phần 2)

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình NFS trên phía Server và Client để giúp…

add comment

Cấu hình NFS chia sẻ file trên Linux (Phần 1)

1. NFS là gì? NFS viết tắt của Network File System là một giao thức hệ thống tệp tin cho…

add comment