Thay đổi múi giờ (TimeZone) trên máy chủ Linux Server (CentOS, Ubuntu)

Việc đặt lại đúng múi giờ cho máy chủ tưởng chừng như không quan trọng nhưng thực tế là rất…

add comment

Cho phép tài khoản ROOT đăng nhập từ xa qua SSH trên máy chủ Ubuntu

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kích hoạt tài khoản Root được phép login từ xa trên máy chủ Ubuntu…

add comment

Cấu hình địa chỉ IP cho máy chủ Ubuntu Server

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ Ubuntu…

add comment